Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας.

Ανάλυση EMC

Λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα EMC στη φάση σχεδιασμού, όχι μόνο μειώνει το κόστος, αλλά επίσης μειώνει τον αριθμό των επαληθεύσεων προϊόντων και συντομεύει την περίοδο ανάπτυξης.

Η Pandawill μπορεί να παρέχει προτάσεις και λύσεις σχεδιασμού EMC από τον βασικό σχεδιασμό έως τις προτάσεις και προγράμματα σχεδιασμού EMC. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές EMC σε επίπεδο συστήματος, τοποθέτηση και διόρθωση σε μεταγενέστερη φάση.

EMC Analysis